Te gjithë jemi dëshmitarë se ndërsa jemi duke lexuar horoskopin, tonin, apo te partnerit tone, po aq sa na ka qëlluar qe përshkrimet te përputhen, po ne aq raste ato kane qene vite drite larg te vërtetës.