Ka një seri të madhe të iluzioneve optike që bën objektet të paraqiten si një labirint, të ndryshojnë ngjyrë dhe të lëvizin në mënyrën e tyre – por ky mund të jetë më i fuqishmi prej tyre