Një familje nga Sllovia e Lipjanit besohet se i gjetën në arë një shumë të monedhave bizantine. Ekspertët e fushës thonë se këto monedha I përkasin shekullit XII dhe XIII.