Jetojnë në mes nesh, nuk janë as më të mirë as më të këqij, por janë ndryshe. Janë gra e burra me supershqisa: për ta, bota është më e pasur