Alfred Bernhard Nobel (1833 -1896) është themeluesi i Cmimit Nobel për Paqe. Ky çmim ishte dëshira e tij, të cilën ai e kishte kërkuar në mënyrë eksplicite në testamentin që e kishte shkruar në vitin 1895, një vit para se të ndërronte jetë.