A do të jete bota kështu si është sot pas jo më shumë se 50 vitësh?