Është e frikshme të humbni kujtesën, veçanarisht në fazat e herëshme të sëmundjeve si Alzhiemer ku ju humbni vërtetë një pjesë tuajën.